کاربران سیستم امکان مشاهده فایل ها را دارند.

ورود به سایت

سفارشات و تامین منابع لاتین خود را به ما بسپارید.

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Source code for 3GP file format (3GPP TS 26.412 version 15.0.1 Release 15)

آدرس ایمیلی که لینک اسناد به آن ارسال می شود.

تلفن همراه 10 رقمی را وارد نمایید.